THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

Tên truy cập
Mật khẩu
Quên mật khẩu?
Thích Muốn
0 yêu thích
0 muốn mua
Giá bán

Thương lượng

Cập nhật
16:20 pm | 24/07/2015
Xem
1,056 lượt
SẢN PHẨM KHÁC

MICRO PIPETTE TIP - NICHIRYO

24/07/2015 16:20

HÃNG SẢN XUẤT: NICHIRYO - NHẬT

 * Micropipette tip 0.1 - 10 ul: màu trắng, quy cách 1000 cái/gói

 * Micropipette tip 0.5 - 10 ul: màu trắng, quy cách 1000 cái/gói

 * Micropipette tip 2 - 200 ul: màu trắng, quy cách 1000 cái/gói

 * Micropipette tip 50 - 300 ul: màu trắng, quy cách 1000 cái/gói

 * Micropipette tip 100 - 1000 ul: màu trắng, quy cách 1000 cái/gói

 * Micropipette tip 1000 - 5000 ul: màu trắng, quy cách 200 cái/gói

 * Micropipette tip 1000 - 10000 ul: màu trắng, quy cách 200 cái/gói

-------------------------------------------------------------------------------

*Micropipette Racked tip 0.1 - 10 ul: 96 cái/ hộp (bao gồm cả tip và hộp)

*Micropipette Racked tip 0.5 - 10 ul: 96 cái/ hộp (bao gồm cả tip và hộp)

*Micropipette Racked tip 2 - 200 ul: 96 cái/ hộp (bao gồm cả tip và hộp)

*Micropipette Racked tip 50 - 300 ul: 96 cái/ hộp (bao gồm cả tip và hộp)

*Micropipette Racked tip 100 - 1000 ul: 96 cái/ hộp (bao gồm cả tip và hộp)

*Micropipette Racked tip 1000 - 5000 ul: 50 cái/ hộp (bao gồm cả tip và hộp)

*Micropipette Racked tip 1000 - 10000 ul: 40 cái/ hộp (bao gồm cả tip và hộp)