THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

Tên truy cập
Mật khẩu
Quên mật khẩu?

Máy đo độ đục Hanna HI847492

26/02/2016 10:39

Sản phẩm: Máy đo độ đục Hanna HI847492

Hãng sản xuất: Hanna - Mỹ

Khoảng đo: 0.00 tới 9.99 FTU; 10.0 tới 99.9 FTU; 100 tới 1000 FTU

Độ phân giải: 0.01 FTU từ 0.00 tới 9.99 FTU; 0.1 FTU từ 10.0 tới 99.9 FTU; 1 FTU từ 100 tới 1000 FTU

Độ chính xác: ±2% của giá trị đọc cộng với 0.05 FTU